Vakantiekrantlogoweb

Vormgeving & realisatie: Montferland Ontwerp Bureau Copyrights © 2014

Download Leveringsvoorwaarden

Disclaimer / Aansprakelijkheid

Montferland Vakantiekrant besteedt uiterste zorg en aandacht aan de juiste invoer van de gegevens op de site teneinde de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle op deze site gepubliceerde gegevens zoveel als mogelijk te waarborgen. Montferland Vakantiekrant kan echter op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden of verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele fouten, onjuistheden en/of onvolkomendheden in de gegevens of informatie op deze site. Montferland Vakantiekrant sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie op deze website uit. Montferland Vakantiekrant kan er voorts niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. De informatie wordt aangeboden zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid of juistheid voor een bepaald doel of anderszins. Voor het geval hyperlinks op deze website leiden naar een website buiten het domein van Montferland Vakantiekrant sluit Montferland Vakantiekrant ook elke aansprakelijkheid uit voor de inhoud van die websites.

Marssestraat 15

7045 AA Azewijn

 

Tel.: +31 (0)314 653096

Fax: +31 (0)84 8308092

 

Internet: www.mvkrant.nl

E-mail: info@mvkrant.nl

 

Facebook: montferlandvakantiekrant

Twitter: @mvkrant

KvK: 09119246

BTW: NL820578964B01